Home / Játékszabályzat

Játékszabályzat

“Minden héten a nyertesnek INGYEN hajstílustanácsadással egybekötött hajvágás, hajformázás” MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A “Minden héten a nyertesnek INGYEN hajstílustanácsadással egybekötött hajvágás, hajformázás” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője a Mim Hair Kft. (Székhely: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 170.ép. Adószám: 23903045-1-09, Cégjegyzékszám: 09-09-022982 a továbbiakban: (“Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a NetBeauty Kft. (székhely: 4032 Debrecen,  Akadémia u. 169/c.  cégjegyzékszám: 09-09024729; a továbbiakban: (“Lebonyolító”) látják el.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játék 2013. június 14. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2018. december 31. 0 óra 00 percig tart.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁS:

“hajstílustanácsadással egybekötött hajvágás, hajformázás”

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

A Szervező a 18. év alatti Játékost kizárhatja a Játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének önkéntes megadásával. A sikeres regisztrációval automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása minden héten hétfőn délelőtt 10.00 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A heti 1 nyertes neve ekkor kikerül a www.fodraszat-debrecen.hu weboldalra, a nyertesek menüpont alá. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki aznap ellátogat a weboldalra és még aznap délután 18.00-ig telefonon jelentkezik a nyereményéért, nevének és regisztrált email címének bemondásával. A Szervező vagy Lebonyolító a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti.

Egy Játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a Weboldalon keresztül.

A Szervező a Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

A Szervező és a Játékban közreműködő Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

NYEREMÉNY, SORSOLÁS

A Játékban hetente egyszer az alábbi nyereményt sorsolja ki a játék szervezője:

“Minden héten a nyertesnek INGYEN hajstílustanácsadással egybekötött hajvágás, hajformázás”

A Játék időtartama alatt a Szervező minden héten hétfőn délelőtt 10:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) összesen 1 darab napi regisztrált nyertest sorsol ki

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

NYEREMÉNY ÁTVÉTELE:

A Szervező a Játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. A nyertes Játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határ ideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező a nyerteseinek a nevét a www.fodraszat-debrecen.hu weboldalon teszi közzé a nyertesek menüpont alatt.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terheli.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL:

A Játékról részletes információk www.fodraszat-debrecen.hu érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a Szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@fodraszat-debrecen.hu vagy az ügyfélszolgálati e-mail címekre írhatnak.

ADATVÉDELEM:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és vagy Lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az info@fodraszat-debrecen.hu vagy info@geniusmm.hu email címen bármikor megteheti.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.fodraszat-debrecen.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.fodraszat-debrecen.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adatregisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Debrecen, 2013 június 12.

Szervező

Oldalunk cookie-kat használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. további inormációk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close